KALİTE POLİTİKAMIZ

* Şirket itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek.

* Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek.

* Tedarikçilerin kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

* Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak..

* Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.

* Ülkeye faydalı olmak, sürekli gelişmek ve uluslararası arenada ismi bilinen bir dünya şirketi olmak.

* İşlerin planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.